Cap a una nova ètica informativa

Women standing in a picket line reading the newspaper PM.

Internet ha suposat un canvi d’escala a tots els nivells que ha afectat la manera com accedim, consumim i ens relacionem amb la informació. En pocs anys, hem passat d’un procés en què la curiositat motivava la cerca cap a un sistema automatitzat que ens suggereix continguts que se suposa que ens agradaran. Alhora, es…… Continue reading Cap a una nova ètica informativa

Towards a New News Ethic

Women standing in a picket line reading the newspaper PM.

The phenomenon of fake news and algorithms is forcing us to reconsider the difference between source and channel and the need for a global news ethic. The internet has represented a change of scale on all levels that has affected the way that we access, consume and relate to information. In a few years, we…… Continue reading Towards a New News Ethic

Hacia una nueva ética informativa

Women standing in a picket line reading the newspaper PM.

El fenómeno de las «fake news» y los algoritmos nos obliga a replantearnos la diferencia entre fuente y canal y la necesidad de una ética informativa global. Internet ha supuesto un cambio de escala a todos los niveles que ha afectado la forma en que accedemos, consumimos y nos relacionamos con la información. En pocos…… Continue reading Hacia una nueva ética informativa

Case study: Wikipedia and Catalonia’s Network of Public Libraries

Introduction Location of Catalonia in Europe This case study covers the collaboration of a whole network of Catalan public libraries with Wikipedia & Wikimedia projects. This documentation focues on the motivations for their collaboration, the activities engaging the libraries and the influence and impact of that initiative on ideas around open access and the Wikimedia…… Continue reading Case study: Wikipedia and Catalonia’s Network of Public Libraries

drets digitals

El 10 de desembre de 2017, amb motiu de l’inici de les celebracions del 70è aniversari de la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans, vam presentar el projecte drets digitals. Els drets humans es defineixen com aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la…… Continue reading drets digitals