Categories
Articles Català Coneixement Wikidata

La nova pedra de Rosetta

Amb més de 15 milions d’elements compilats en tan sols tres anys, Wikidata està cridada a convertir-se en el repositori central de dades obertes a escala mundial. L’esperada promesa del linked open data sembla ser que per fi ha arribat: una base de dades multilingüe, completament oberta, de domini públic, que pot ser llegida i actualitzada tant per humans com […]

Categories
Articles Castellano Wikidata

Wikidata: la nueva piedra de Rosetta

Con más de 15 millones de elementos compilados en tan solo tres años, Wikidata está llamada a convertirse en el repositorio central de datos abiertos a nivel mundial. La esperada promesa del linked open data parece ser que por fin ha llegado: una base de datos multilingüe, completamente abierta, de dominio público, que puede ser leída y actualizada tanto por […]

Categories
English Wikidata

Wikidata: The New Rosetta Stone

With more than fifteen million items compiled in the space of just three years, Wikidata is set to become the main open data repository worldwide. The eagerly awaited promise of linked open data seems to have finally arrived: a multilingual, totally open database in the public domain, which can be read and edited by both […]

Categories
Biblioteques Català Museus Viquipèdia Wikidata

GLAMwiki Ambassador

El 2011 vaig ser nomenat ambaixador GLAM de la Viquipèdia. GLAM és un acrònim en anglès per a Galleries, libraries, archives and museums que s’ha fet servir molt en el sector cultural per parlar de les col·laboracions entre el sector cultural i Viquipèdia.He sigut un dels seus impulsors a nivell mundial