Categories
Català Drets digitals

Declaració d’independència del Ciberespai

Traducció al català del clàssic text de John Perry Barlow (CCBYSA)

Governs del Món industrial, vosaltres, gegants fatigats de carn i d’acer, vinc del Ciberespai, la nova llar de la Ment. En nom del futur, us demano als del passat que ens deixeu en pau. No sou benvinguts entre nosaltres. No teniu cap poder allà on ens reunim.

No hem escollit cap govern, ni pretenem fer-ho, per això, m’adreço a vosaltres sense més autoritat que aquella amb la què parla sempre la llibertat. Declaro l’espai global i social que estem construint, independent per naturalesa de les tiranies que tracteu d’imposar-nos. No teniu cap dret moral de governar-nos ni posseïu mètodes per aplicar la vostra llei que hàgim de témer realment.

Els governs obtenen els seus poders justos del consentiment d’aquells que són governats. Vosaltres ni els heu sol·licitat, ni els heu rebut. No us hem convidat. No ens coneixeu, ni a nosaltres ni al nostre món. El Ciberespai no es troba dins les vostres fronteres. No us penseu pas que podeu construir-lo com si es tractés d’un projecte d’obra pública. No podeu. És un acte de la naturalesa que creix a través de les nostres accions col·lectives.

No heu participat a la nostra gran conversa col·lectiva, ni vau crear la riquesa dels nostres mercats. No coneixeu la nostra cultura, la nostra ètica, o els codis no escrits que ja proporcionen a la nostra societat més ordre del que es podria obtenir a través de qualsevol de les vostres imposicions.

Afirmeu que hi ha problemes entre nosaltres que heu de solucionar. Feu servir aquesta idea com a excusa per envair els nostres recintes. Molts d’aquests problemes no existeixen. On realment hi hagi conflictes, on hi hagi errors, els identificarem i els corregirem amb els nostres mitjans. Estem elaborant el nostre propi Contracte social. Aquesta governança prendrà forma d’acord amb les condicions del nostre món, no del vostre. El nostre món és diferent.

El Ciberespai es compon de transaccions, relacions i pensament mateix, disposats com una ona estacionària a la teranyina de les nostres comunicacions. El nostre és un món que es troba al mateix temps a tot arreu i enlloc, però no allà on viuen els cossos.

Estem creant un món al qual tothom hi pot accedir, sense privilegis o prejudicis a causa de la raça, el poder econòmic, la força militar o el lloc de naixement.

Estem creant un món on qualsevol persona, a qualsevol lloc, pot expressar les seves creences, tant és com siguin d’insòlites, sense por de ser forçat al silenci o la conformació.

Els vostres conceptes legals sobre propietat, expressió, identitat, moviment i context, no ens afecten. Tots ells es basen en la matèria, i no hi ha matèria aquí.

Les nostres identitats no tenen cos, per tant, a diferència de vosaltres, no podem obtenir l’ordre per mitjà de la coacció física. Creiem que la nostra governança emergirà de l’ètica, de l’egoisme il·lustrat i del bé comú. Les nostres identitats poden distribuir-se a través de moltes de les vostres jurisdiccions. L’única llei que reconeixeran totes les nostres cultures constituents és la Regla d’or. Esperem poder construir sobre aquesta base les nostres solucions concretes. Però no podem acceptar les solucions que esteu intentant imposar.

Als Estats Units heu creat una llei, la Llei de Telecomunicacions, que repudia la vostra pròpia Constitució i insulta els somnis de Jefferson, Washington, Mill, Madison, De Tocqueville i Brandeis. Aquests somnis han de renéixer ara en nosaltres.

Us fan por els vostres propis fills, perquè són natius en un món on vosaltres sempre sereu immigrants. Com que els teniu por, encomaneu a la vostra burocràcia les responsabilitats parentals que no sou capaços de confrontar per covardia. Al nostre món, tots els sentiments i expressions d’humanitat, des dels més degradants als més angelicals, són parts d’un mateix tot, la conversa global de bits. No podem separar l’aire que asfixia d’aquell sobre el qual baten les ales.

A la Xina, Alemanya, França, Rússia, Singapur, Itàlia i els Estats Units, esteu tractant de prevenir el virus de la llibertat, erigint punts de vigilància a les fronteres del Ciberespai. Això pot servir per contenir el contagi durant un breu període de temps, però no funcionarà en un món que aviat quedarà cobert pels mitjans de transmissió de bits.

Les vostres indústries de la informació, cada cop més obsoletes, es perpetuarien a base de proposar lleis, als Estats Units i a qualsevol altre lloc, que afirmin posseir la paraula arreu del món. Aquestes lleis declararien que les idees són un altre producte industrial, tan noble com un lingot de ferro colat. En el nostre món, qualsevol cosa que pugui crear la ment humana, pot ser reproduïda i distribuïda infinitament a cost zero. La transmissió global del pensament ja no depèn de les vostres fàbriques.

Aquestes mesures cada cop més hostils i colonialistes ens situen a la mateixa posició d’aquells pioners de l’amor per la llibertat i l’autodeterminació que van haver de lluitar contra l’autoritat d’uns poders distants i desinformats. Hem de declarar els nostres “jo” virtuals immunes a la vostra sobirania, encara que continuem consentint el vostre poder sobre els nostres cossos. Ens estendrem pel planeta de manera que ningú no podrà detenir els nostres pensaments.

Crearem una civilització de la Ment al Ciberespai. Que sigui més humana i justa que el món creat fins avui pels vostres governs.

8 de febrer de 1996, Davos (Suïssa).