Categories
Articles Biblioteques Català

100 Anys de biblioteques…i ara què?

Com va mencionar el mateix Prat de la Riba, les biblioteques són un espai comú a totes les disciplines intel·lectuals. El mateix passa amb Internet. Fa cent anys la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat va ser creada amb una clara voluntat d’alfabetització social, de socialització del coneixement. Les bibliotecàries van assumir un cert rol d’activisme cultural, que encara mantenen, promovent l’accés a la cultura independentment de l’origen i la posició social dels ciutadans. Actualment, el gran gruix de processos de creació, processament i comunicació de la informació tenen lloc a la xarxa. És per això que les bibliotecàries han de reforçar el seu rol de facilitadores i acompanyar a la ciutadania en el seu procés d’alfabetització digital.

La biblioteca és i ha de continuar sent un espai de descoberta, un espai de socialització de la informació i d’accés al coneixement, independentment del format en el qual aquest es presenti. Les bibliotecàries han d’aprofitar la seva expertesa en catalogació i gestió de la informació per facilitar al ciutadà l’establiment de noves habilitats de cerca que ens permetin generar nous criteris i noves jerarquies dins de l’immens univers que és Internet. Són més necessàries que mai. En un món líquid, ens poden ajudar els ciutadans a seleccionar entre milers de fonts, a fer-ho amb esperit i sentit crític. Amb l’alfabetització digital, les biblioteques han de convertir-se en un node referent, bàsic i necessari de la nostra xarxa.

Poden promoure la capacitat de síntesi, ajudar-nos a fer connexions entre fonts disperses, amb l’objectiu de generar un relat unificat, un context. En el fons, es tracta de continuar promovent la curiositat per aprendre. És relativament fàcil, ja que ho porten fent molts anys.

Font: text publicat originalment aquí