Categories
English

Kyle Chayka: “The platform connects us but also homogenizes our tastes”

We talk to the journalist about minimalism and how this trend affects us when it comes to relating to the world that surrounds us. Minimalism is a trend. But this aesthetic current, which encourages people to have and need less, has been swallowed up by the logic of capitalism and used to homogenise aesthetic trends […]

Categories
Articles Català Coneixement

Kyle Chayka: «La plataforma ens connecta, però també homogeneïtza els gustos»

Parlem amb el periodista sobre minimalisme i sobre com ens afecta aquesta tendència a l’hora de relacionar-nos amb la realitat que ens envolta. El minimalisme és tendència. Però aquest corrent estètic, que advoca per tenir i necessitar menys coses, ha estat fagocitat per la lògica capitalista, que l’utilitza per homogeneïtzar tendències estètiques d’arreu. El periodista […]

Categories
Castellano

Kyle Chayka: «La plataforma nos conecta, pero también homogeneiza los gustos»

Hablamos con el periodista sobre minimalismo y sobre cómo nos afecta esta tendencia a la hora de relacionarnos con la realidad que nos rodea. El minimalismo es tendencia. Pero esta corriente estética, que aboga por tener y necesitar menos, ha sido fagocitada por la lógica capitalista, utilizándola para homogeneizar tendencias estéticas de todas partes. El […]

Categories
Català Viquipèdia

Somien els viquipedistes en enciclopèdies elèctriques?

Present i futur de la Viquipèdia i el rol dels viquipedistes catalanoparlants Article publicat originàriament a la Revista Llengua i Dret Hinojo, Àlex. «Somien els viquipedistes en enciclopèdies elèctriques? Present i futur de la Viquipèdia i el rol de la comunitat catalanoparlant». Revista de Llengua i Dret, [en línia], 2020, Núm. 73, p. 133-45, https://doi.org/10.2436/rld.i73.2020.3424 […]

Categories
Articles Català Coneixement

Espais de confiança en temps de fake news

La pandèmia mundial de la COVID-19 ens genera una incertesa generalitzada. És una situació completament nova, mai viscuda fins ara, que ha suposat un sotrac a les nostres rutines i a la nostra manera de veure el món. No sabem ben bé què ha passat, dubtem sobre com cal gestionar el present i desconeixem completament […]