Categories
Articles

Creative Commons inicia una campanya per fomentar el ‘clima obert’

Creative Commons, SPARC i EIFL acaben d’iniciar una campanya de 4 anys per potenciar el clima obert (Open Climate) amb finançament d’Arcadia Fund, un fons benèfic de Lisbet Rausing i Peter Baldwin. L’objectiu és fer que l’intercanvi obert de resultats de tota recerca científica sobre clima esdevingui un estàndard en aquesta disciplina. El canvi climàtic, […]

Categories
English

Kyle Chayka: “The platform connects us but also homogenizes our tastes”

We talk to the journalist about minimalism and how this trend affects us when it comes to relating to the world that surrounds us. Minimalism is a trend. But this aesthetic current, which encourages people to have and need less, has been swallowed up by the logic of capitalism and used to homogenise aesthetic trends […]

Categories
Articles Català Coneixement

Kyle Chayka: «La plataforma ens connecta, però també homogeneïtza els gustos»

Parlem amb el periodista sobre minimalisme i sobre com ens afecta aquesta tendència a l’hora de relacionar-nos amb la realitat que ens envolta. El minimalisme és tendència. Però aquest corrent estètic, que advoca per tenir i necessitar menys coses, ha estat fagocitat per la lògica capitalista, que l’utilitza per homogeneïtzar tendències estètiques d’arreu. El periodista […]

Categories
Castellano

Kyle Chayka: «La plataforma nos conecta, pero también homogeneiza los gustos»

Hablamos con el periodista sobre minimalismo y sobre cómo nos afecta esta tendencia a la hora de relacionarnos con la realidad que nos rodea. El minimalismo es tendencia. Pero esta corriente estética, que aboga por tener y necesitar menos, ha sido fagocitada por la lógica capitalista, utilizándola para homogeneizar tendencias estéticas de todas partes. El […]

Categories
Català Drets digitals

La Covid-19, una amenaça pels drets digitals?

El 2020 passarà a la història com l’any de la pandèmia de la COVID-19. I tots recordarem com el nostre dia a dia va canviar radicalment d’un dia per l’altre. Durant aquests mesos, organitzacions sense ànim de lucre d’arreu del món han publicat diversos informes avisant que la covid-19 ha generat una crisi global en […]